අපි ආයෙම ආදරේ කරමු ද?

“අපි ආයෙම ආදරේ කරමු ද? “

“ඉතින් අපි ආදරෙන් නෙවෙයි ද මේ ඉන්නේ “

මට ඕනේ ඔයා මාව දැකපු පළවෙනි දවසේ වගේ මං දිහා බලපු විදියට ආයෙම බලන්න

වචනයක් වත් කතා නොකර ඇස් වලින් කතා කරන්න

මං ලඟින් ඉද්දී හෙමිහිට අතින් අල්ලන්න

” ඔයා ළඟ ඉද්දි මගේ Heart beat එක වැඩි වෙනවා ” කියලා මගේ කනට ලං වෙලා කියන්න

මං ලැජ්ජාවෙන් මූණ හංගන්න හදද්දී හිනා වෙලා ඔයත් කොහේදෝ ඈතක බලන්න

මූණට වැටුණු කොණ්ඩේ කන දෙපැත්තට දාලා හදන්න

මුල්ම දවසේ දැනුනු හාදුවේ magical ගතිය ආයෙම දැනෙන්න

” අපි ආයෙම ආදරේ කරමු ද? “

චාමිනී කුමාරතුංග

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: